naše služby
Ochrana ovzduší

Povinnosti provozovatelů stacionárních spalovacích zdrojů a provozovatelů vyjmenovaných stacionárních zdrojů.

Ochrana vod

Základní povinnosti pro každého, kdo nakládá s povrchovými a podzemními vodami, povolení a povinnosti při nakládání se závadnými látkami.

Odpady, obaly a zpětný odběr

Nakládání s odpady, obaly a výrobky se dotýká každého z nás, obcí za své občany, drobných živnostníků i velkých společností a provozovatelů zařízení.

Chemické látky a prevence závažných havárií

Nakládání s chemickými látkami a směsmi, to nejsou jen povinnosti pro výrobce a subjekty uvádějící látky a směsi na trh, ale i pro všechny, kteří chemické látky používají, skladují, převážejí.

Hospodaření s energiemi

Povinnosti pro provozovatele klimatizačních systémů a systémů pro vytápění, energetická náročnost budov a další.

Ekologická újma

Vyhodnocení rizik ekologické újmy pro provozovatele činností specifikovaných zákonem o ekologické újmě.

89

% z celkově vyprodukovaných odpadů v ČR je materiálově nebo energeticky využito

1502

mil m3 roční objem vypouštěných odpadních vod v ČR

419

ppm roční koncentrace CO2

O NÁS
Naším cílem je poskytovat poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí. Problematice se věnujeme již 10 let.
Ke každému z Vás přistupujeme individuálně a nastavíme službu k Vaší maximální spokojenosti.

  • Provedeme interní audit
  • Sestavíme přehled legislativních požadavků
  • Pomůžeme s jejich plněním
  • Zajistíme komunikaci se státní správou
  • Hlídáme termíny a zasíláme hlášení
Dozvědět se více

Tým
Kontakty
Službu ENIT.CZ poskytuje společnost ASENSYS s.r.o.

ASENSYS s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha

IČ: 03748715 DIČ: CZ03748715

INFO@ENIT.CZ

+420 730 573 447

+420 775 609 508